Lawsky förnyar kamp om PBR | Life / health insurance | 2018

Lawsky förnyar kamp om PBR

NAIC informeras om beslutet av Benjamin Lawsky, superintendent i New York Department of Financial Services genom ett brev skrivet idag. Lawskys åtgärd var tidsbestämd för att vara i förväg för NAIC-vårmötet, som nu pågår i Orlando.

Det är oklart huruvida flytten kommer att leda till lägre prissättning eller högre vinst för försäkringsgivare på termina livsprodukter.

Beslutet är konsekvent med Lawskys kommentarer i september för att NAIC uttrycka oro över NAIC-initiativet att flytta till PBR. Vid den tidpunkten sade Lawsky att PBR "representerar en oklok flyttning bort från reservkrav som är uppbyggda av formler och flitigt poliserad av försäkringsregulatorer till förmån för interna modeller som utvecklats av försäkringsbolag själva."

Lawsky släppte brevet i förväg av ett utseende i kväll på Life Insurance Council i New York (LICONY) 13: e årliga lagstiftnings- och regelkonferens i Cooperstown, NY

När det gäller hans rift med de flesta statliga regulatorer på PBR-problemet, är Lawsky planerad att säga att New York-regulatorer gör Tänk inte att reservformlerna är perfekta eller att formlerna alltid resulterar i rätt reserver."

Till exempel, att för vissa specifika produkter" skulle jag inte nödvändigtvis vara oense att reserverna kan vara konservativa i förhållande till historisk erfarenhet av utbetalningar , "Lawsky är planerad att säga.

Lawsky åtagit sig också att arbeta" konstruktivt med försäkringsgivarna för att göra smarta, riktade, begränsade justeringar till de historiska reserveringsformlerna där det finns starka empiriska bevis för att göra det."

I brevet sade Lawsky att nästa steg för DFS kommer att vara att uppdatera formlerna för universell livförsäkring med sekundära garantier. tjänsteman vid en försäkringsgivare som kommer att påverkas av förändringen sa att industrin kommer att troligen stödja den. "Vi är överens om att terminsreserven är för höga, och det här DFS-röret är ett steg mot att lösa det problemet, säger tjänstemannen." Han tillade att livförsäkringsbolag "hoppats på att lösa detta problem att PBR var tänkt att lösa."

Branschens tjänsteman tillade:" DFS har uppenbarligen riktiga reservationer om PBR - så de har bestämt sig för att försöka hålla sig till en formel för reserver som skulle vara desamma för alla företag. Detta förslag gör det här."

När det gäller sekundära garantier för universell livspolitik, sa tjänstemannen att det finns" mindre konsensus "inom branschen när det gäller uppsägningsnivåerna för dessa reserver för UL-sekundära garantier.

försäkringsbranschen sade: "DFS är oroad över PBR och användningen av modeller för att bestämma reserverna och det framgår av brevet att de kommer att försöka komma med en formel metod för dessa produkter också."

Branschens tjänsteman tillade att "vi tror att det är rätt tillvägagångssätt eftersom UL-sekundära garantier är en svårare uppgift än termen på grund av produktens komplexitet, t.ex. mycket ränterisk osv."

Enligt Lawskys brev kommer de uppdaterade reserveringsformerna för löptidsförsäkringar att vara effektiva för nya affärer som skrivits efter den 1 januari 2015. Brevet sade att ändringarna i förordningen kommer att återspegla aktuariellt sunda och bevisbaserade justeringar avseende dödlighetsdata och utgifter för att förvärva och behålla affärer för den produkten.

Vad gäller dödligheten sa Lawsky att förändringarna stämmer överens med bevis för att försäkringstagarna i allmänhet lever längre. Han sa att DFS kommer att tillämpa en 1,0-procentig mortalitetsförbättringsfaktor till den aktuella dödlighetstabellen (2001 CSO) för räntor i samband med kalenderår 2008-2047 och en 0,5-procentig dödlighetsförbättringsfaktor för varje år därefter. Dessa faktorer kommer att gälla under den ursprungliga nivån på premieperioden.

Dessutom avser DFS att införa en tvåårig "fullständig preliminär term", i motsats till det nuvarande ettåriga FPT, för att återspegla det faktum att de förutbestämda utgifterna för att förvärva och behålla terminsaffärsverksamhet är relativt högre som andel av premier betalas än för vissa andra typer av verksamheter (som hela livsregler). Enligt förslaget kommer en tvåårig FPT att leda till en uppbyggnad i reserver efter det andra politiska året.

Ladda mer

Tidigare Artikel

Vad är ett namn?

Vad är ett namn?

Eftersom Dave Root och Carrie Kuntz är partner kan det tyckas konstigt att företaget heter D.B. Root & Company, och inte Root & Kuntz, eller alfabetiskt, Kuntz & Root. Det är en personlig fråga för Root, men båda parter insisterar på att det inte handlar om hans ego. "Min farfar hade egen finansiell verksamhet, som han började 1931, hela tiden, ungefär två timmar norrut här i Erie, Pennsylvania....

Nästa Artikel

Det bästa av allt... Mars

Det bästa av allt... Mars

Word: Perspicuous . Tydligt uttryckt eller presenterat; lucid: "Perspicuous presentationer kommer att hjälpa rådgivare land fler möjligheter." Källa: Dictionary.com På Netflix: Psych . När detta USA-nätverksmysteri 2006 trodde jag att det var en fattig man "Monk". Jag hade rätt och hoppade över det. Men Netflix skönhet är att visar får en ny chans....

Kommentera